Finanssupport og  outsourcing af bogholderi.

Ønsker du at slippe for alt det administrative arbejde inden for bogholderiet i din virksomhed. Kun at koncentrere dig 100% om at drive og udvikle din virksomhed. Ønsker du at vide, at der er fuldstændig styr på din økonomi.

JTFinans kan varetage hele bogholderiet. Hvis du overlader økonomifunktionen til os sikrer vi at du roligt kan koncentrere dig om det du er bedst til, at styre din virksomhed.

Ved outsourcing af bogholderiet til JTFinans tilbydes:

    Varetagelse af alle opgaver fra bogføring af bilag til økonomisk opfølgning

    Et opdateret og retvisende bogholderi

    Udarbejdelse af budgetter

    Årsafslutning

    Økonomisk sparring og vejledning efter behov

Hel eller delvis outsourcing tilbydes så det passer til den enkelte virksomhed. Ydelserne kan til enhver tid vælges til eller fra, hvis behovet stiger eller opgaverne kan løses selv.

Ekstern assistance eller ad hoc opgaver

Står din virksomhed og mangler assistance til en specifik opgave eller mangler I ressourcer i en kortere periode.

Vi tilbyder at hjælpe i disse situationer. Ofte kan vi træde til med kort varsel.

Eksempler på projektarbejde og assistancer, vi udfører er:

    Opbygning af rapportering

    KPI rapporter

    Implementering og opsætning af økonomisystemer

    Likviditetsstyring

    Assistance med årsregnskaber og budgetter

    Akut behov ved fravær, sygdom, barsel m.v.

    Sparring og vejledning

Projektarbejde og løbende assistance udføres typisk i virksomheden og faktureres efter forbrugte timer. Der kan dog aftales faste priser på enkelte afgrænsede opgaver.